Zpět

Umělecká ztvárnění přelomových okamžiků stranické verze československých dějin

Feudalismus (800–1848)
Bitva u Sudoměře
Feudalismus (800–1848)
Založení Selského guberna
Feudalismus (800–1848)
Pražská defenestrace
Feudalismus (800–1848)
Zformování zbojnické skupiny Juraje Jánošíka
Feudalismus (800–1848)
Založení Tábora
Feudalismus (800–1848)
Jan Hus káže na Kozím hrádku
Feudalismus (800–1848)
Husova kázání v Betlémské kapli
Feudalismus (800–1848)
Vítězství husitů na Vítkově
Feudalismus (800–1848)
Vzpoura kutnohorských havířů
Raná fáze kapitalismu a obrození národa (1848-1890)
Založení Českoslovanské sociální demokracie
Raná fáze kapitalismu a obrození národa (1848-1890)
Boje na barikádách
Raná fáze kapitalismu a obrození národa (1848-1890)
Narození Antonína Zápotockého
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
VI. (pražská) konference sociálně demokratické strany Ruska
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Demonstrace za všeobecné volební právo
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Řeč Klementa Gottwalda v poslanecké sněmovně
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
České vydání Komunistického manifestu od Karla Marxe a Bedřicha Engelse
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Odhalení prvního pomníku V.I. Lenina v ČSR
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Oslavy 1. máje v Praze
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Vychází první číslo Rudého práva
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Narození Klementa Gottwalda
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Boj o Lidový dům a prosincová generální stávka
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
V. sjezd KSČ
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo na Bílé hoře v Brně
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Ustavující sjezd KSČ
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Maninská první dělnická Spartakiáda
Vrcholná fáze kapitalismu (1890-1930)
Frývaldovská stávka
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Poslední poprava komunistů v Terezíně
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Karpatsko-dukelská operace
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Střelba pod duchcovským viaduktem
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Střelba do průvodu mládeže v Radotíně
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
VI. sjezd KSČ
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Mostecká stávka
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
VII. sjezd KSČ
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Demonstrace proti vydání pohraničí
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Julius Fučík a Reportáž psaná na oprátce
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Operace Tetřev a boje partyzánů v Beskydech
Konečná krize kapitalismu (1930-1945)
Popravy civilistů obviněných z pomoci partyzánů v Nemeckej
Národní revoluce (1945-1948)
Osvobození Prahy
Národní revoluce (1945-1948)
Vítězný únor, Gottwaldův projev
Národní revoluce (1945-1948)
Podepsání Košického vládního programu
Národní revoluce (1945-1948)
Schválení dvouletého plánu obnovy
Národní revoluce (1945-1948)
Zestátnění dolu Louis
Budování základů socialismu (1948-1970)
Otevření sportovní haly ČSTV
Budování základů socialismu (1948-1970)
Smrt Hrdiny Sovětského svazu Antonína Sochora
Budování základů socialismu (1948-1970)
Schválení Ústavy Československé socialistické republiky
Budování základů socialismu (1948-1970)
Zahájení Lánské akce
Budování základů socialismu (1948-1970)
Budování Slapské přehrady
Budování základů socialismu (1948-1970)
Budování přehrady Kružberk
Budování základů socialismu (1948-1970)
Dokončení vodní nádrže Orava
Budování základů socialismu (1948-1970)
Stavba Branického mostu
Budování základů socialismu (1948-1970)
Stavba Nové huti Klementa Gottwalda
Budování základů socialismu (1948-1970)
Stavba Švermova mostu pod Letnou
Budování základů socialismu (1948-1970)
Pojmenování plzeňské Škodovky po V.I. Leninovi
Budování základů socialismu (1948-1970)
Otevření mauzolea Klementa Gottwalda
Budování základů socialismu (1948-1970)
Spuštění prvního atomového reaktoru v Československu
Budování základů socialismu (1948-1970)
Stavba elektrárny v Poříčí u Trutnova
Budování základů socialismu (1948-1970)
Celostátní konference jednotných zemědělských družstev v Praze
Reálný socialismus 70. a 80. let
Návrat Vladimíra Remka po úspěšném letu do kosmu
Reálný socialismus 70. a 80. let
IV. Československá spartakiáda
Reálný socialismus 70. a 80. let
Zasedání politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy v Praze
Reálný socialismus 70. a 80. let
Zahájení provozu pražského metra
Zobrazení mapy