Umělecká ztvárnění přelomových okamžiků stranické verze československých dějin

Minulost je obvykle předávána ve formě příběhů, které mají za cíl ozřejmit původ určité společnosti, národa či politického hnutí. Zároveň se od jejího výkladu odvíjí hodnoty, jež jsou a budou prosazovány. Diktatura československého socialismu vedená komunistickou stranou stála na pojetí národních dějin jako střetu lidu a pánů, na stavění pomníků hrdinům tohoto boje a pietě za jeho oběti. Zápletka takového příběhu vyžadovala stanovení klíčových zvratů, okamžiků, na kterých se měly dějiny “lámat”. Přesně tyto okamžiky se staly námětem umělců tvořících v souladu s poptávkou stranického vedení. Pojďme nahlédnout na vybraná místa dobovou optikou tvůrců vykreslujících Komunistickou stranu Československa (KSČ) jako dědičku “velikých tradic českého národa”.
SPUSTIT MAPU