Mapa

Muzea dělnického hnutí v 21. století

Tato sada interaktivních map je výsledkem bádání ve fondech Sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu. Jednotlivé mapy vizualizují dějinná témata, jež byla podstatná pro kulturní politiku v Československu v období 1948-1989. Kromě jednotlivých muzeí, památníků a artefaktů mapy zachycují i dynamiku našeho vzpomínání. Objevujte s námi místa paměti, na která postupně zapomínáme.

Interaktivní historie na mapách

Na jednotlivých interaktivních mapách najdete objekty, které lze třídit pomocí typu a kategorie. Můžete si zobrazit všechny objekty najednou, nebo si vytřídit ty, které chcete. Mapy dále pro uživatele nabízí tři způsoby pohledu na data. Lze si zobrazit pouze objekty, pouze mapu, anebo vše dohromady.