Muzea a památníky revolučního hnutí a pokrokových tradic

Každé hnutí potřebuje tematizovat svoji minulost, aby ospravedlnilo a vysvětlilo své působení v přítomnosti. Nejinak tomu bylo v případě Komunistické strany Československa a dalších organizací budujících v letech 1948-1989 socialismus. Muzeum bylo svébytnou organizací, skrze níž vyprávěly svoji minulost. Lichotivý příběh dělnictva a jeho, často samozvaných, ochránců byl připomínán celou řadou médií, mezi kterými muzea a jim podobná zařízení hrála důležitou roli. Československá krajina jimi byla doslova posetá. Mapa ukazuje, kde je bylo možné najít a jaké typy mezi nimi převažovaly.
SPUSTIT MAPU